Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Τεχνολογικές λύσεις σε τοπικά
  και ευρυζωνικά δίκτυα
  Βελτιστοποίηση, Επιτάχυνση και Καταμερισμός
  φορτίων σε ευρυζωνικά δίκτυα (WAN)
  Secure Remote Access

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr