Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ---ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (WAN)


  Η εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων (WAN) και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω αυτών, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση και βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων μέσω ενός ευρέως φάσματος τεχνολογιών.

  Η PRECICOM συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων επιτάχυνσης και ελέγχου ροής δεδομένων, προσφέρει τις καλύτερες συνδυαστικές λύσεις στον τομέα της μετάδοσης δεδομένων, της βελτιστοποίησης της ροής μετάδοσης δεδομένων καθώς και της μέγιστης απόδοσης της υποδομής των δικτύων δεδομένων ενός οργανισμού σε σχέση με το κόστος.

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
  Citrix Branch Repeater (WAN optimization and application acceleration)
  Citrix Netscaler (Advanced web application delivery and load balancer)
  Blue Coat PacketShaper (Visibility and control of network applications)


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Τεχνολογικές λύσεις σε τοπικά
  και ευρυζωνικά δίκτυα
  Βελτιστοποίηση, Επιτάχυνση και Καταμερισμός
  φορτίων σε ευρυζωνικά δίκτυα (WAN)
  Secure Remote Access

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr