Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
  • virtualization & cloud hosted service
  •  
  • δικτυα δεδομένων
  •  
  • τεχνολογικές υποδομές
  •  
  • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
  •  
  • συστήματα διαχείρισης
  •  
  • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
  •  
  • προμήθεια προϊόντων
  •    
       
        ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ---SECURE REMOTE ACCESS


    Αποτελεί γεγονός ότι την επιχειρηματική πληροφορία σήμερα, τη χαρακτηρίζει η αυξανόμενη αναγκαιότητα της διακίνησης της. Οι εργασιακές σχέσεις και καθημερινές συναλλαγές έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην επιχειρηματική καθημερινότητα οι οποίες διευκολύνουν και δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη νέων μορφών κινδύνων που αφορούν τον έλεγχο της πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο και την εταιρική πληροφορία.

    Απαντώντας στην πρόκληση πού αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις για την ασφαλή πρόσβαση στα πληροφοριακά τους συστήματα, η Precicom, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στην υλοποίηση λύσεων ασφαλείας δικτύων, και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα κεντρικού έλεγχου πρόσβασης, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες για απομεμακρυσμένη ασφαλή πρόσβαση.

    Μέσω της λύσης εξασφαλίζετε:
    • Σύνδεση περιφερειακών γραφείων στα κεντρικά.
    • Σύνδεση απομεμακρυσμένων χρηστών μέσω internet.
    • Σύνδεση χρηστών από οπουδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή.
    • Επιλεκτική προσπέλαση στις εφαρμογές
    • Ελάχιστες απαιτήσεις Bandwidth.
    • Αποτροπή πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.

    ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Citrix Access Gateway, Cisco VPN

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Τεχνολογικές λύσεις σε τοπικά
    και ευρυζωνικά δίκτυα
    Βελτιστοποίηση, Επιτάχυνση και Καταμερισμός
    φορτίων σε ευρυζωνικά δίκτυα (WAN)
    Secure Remote Access

    PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr