Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA AVAILABILITY)


  Επειδή τα ηλεκτρονικά δεδομένα είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, η προστασία τους και η εξασφάλιση τους είναι ένα από τα σπουδαιότερα καθήκοντα του Τμήματος Μηχανογράφησης και συχνά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτό.

  Η Precicom μπορεί να σχεδιάσει οικονομικά-αποδοτικές λύσεις στον τομέα αυτό με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, οι οποίες να ανταποκρίνονται πλήρως στις παραπάνω απαιτήσεις. Η υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης ξεκινά από μια εκτενή καταγραφή και αξιολόγηση των απαιτήσεων σας εκ μέρους της εταιρείας μας. Βάση αυτών σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση σε λογισμικό και εξοπλισμό και αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις απαιτούμενες παραμετροποιήσεις και να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε τα δεδομένα σας να είναι πάντα προφυλαγμένα και ανακτήσιμα.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Λύσεις Data Backup & Archiving Λύσεις Disaster Recovery Virus Protection & E-mail Security Firewalls & WEB Security

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr