Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA AVAILABILITY)---ΛΥΣΕΙΣ DISASTER RECOVERY  Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων και των δεδομένων της μηχανογραφικής υποδομής, μετά από μια προσχεδιασμένη ή απρόσμενη διακοπή λειτουργίας, είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη για πολλές επιχειρήσεις. Όλοι οι κατασκευαστές παρέχουν λύσεις Business Continuity για τα προϊόντα τους, υψηλής διαθεσιμότητας για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις που ένα τοπικό σύστημα υποστεί βλάβη. Ακόμα, σε μεγάλους οργανισμούς, υπάρχουν εγκατεστημένα ολόκληρα συστήματα εφεδρικής λειτουργίας σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, μέσω των οποίων ανακατευθύνονται οι εταιρικές διαδικασίες σε περίπτωση που η βασική μηχανογραφική υποδομή τεθεί εκτός λειτουργίας.

  Η μεθοδολογία της Precicom, βασισμένη σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών της Citrix, της Microsoft και των κατασκευαστικών οίκων εξοπλισμού μέσων αποθήκευσης, βοηθούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και στην εξασφάλιση της συνεχούς ροής των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια άκρως ανταγωνιστική εναλλακτική λύση στις εξειδικευμένες μόνο για το σκοπό αυτό εφεδρικές εγκαταστάσεις αναμονής και το μεγάλο κόστος και την πολυπλοκότητα που τις συνοδεύουν. Οι προτεινόμενες από την εταιρεία μας λύσεις, εκτός από το Virtualization των συστημάτων, παρέχουν επίσης λύσεις failover clustering, data replication, συστήματα αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας και σύγχρονες λύσεις διαχείρισης των κεντρικών συστημάτων της επιχείρησης.

  Οι μηχανικοί της Precicom, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα disaster recovery, θα αναλύσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησής σας και θα περιγράψουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών σας αναγκών στον τομέα αυτό.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Λύσεις Data Backup & Archiving Λύσεις Disaster Recovery Virus Protection & E-mail Security Firewalls & WEB Security

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr