Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ---ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ “ROOT-CAUSE-ANALYSIS”  Με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των IT υποδομών λόγω της χρήσης μιας πανσπερμίας από πλατφόρμες διαφορετικών τεχνολογιών, τα τμήματα IT καλούνται συνεχώς να διασφαλίσουν τη σωστή πρόσβαση των χρηστών σε κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές.
  Οι επιχειρήσεις, αλλά και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, χρειάζονται λύσεις οι οποίες θα τους επιτρέπουν να παρακολουθούν από άκρου σε άκρο την καλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητά των κρίσιμων εταιρικών εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα θα τους επιτρέπουν να μπορούν να διανέμουν τις σωστές πληροφορίες στους κατάλληλους χρήστες.

  Η Precicom, αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη χρήσης τέτοιων εργαλείων, συνεργάζεται με τον κατασκευαστικό οίκο eG Innovations και προσφέρει μέσω της συνεργασίας αυτής τα προϊόντα της πλατφόρμας “eG Enterprise” της εν λόγω εταιρείας, καθώς και τις απαιτούμενες υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης.

  Το eG Enterprise είναι μια επαγγελματική λύση παρακολούθησης και διαχείρισης της ΙΤ υποδομής μιας επιχείρησης. Με την υλοποίησή της μπορούμε να έχουμε ένα πρώτο σημείο επαφής, από το οποίο θα μπορεί κάποιος να προσδιορίσει από πού προέρχεται το πρόβλημα στη λειτουργία μιας κρίσιμης εφαρμογής. Εάν υπάρχει πρόβλημα, το eG Enterprise παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό του τομέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόβλημα αυτό – δηλαδή, είναι το πρόβλημα στο δίκτυο ή στη βάση δεδομένων ή στην εφαρμογή ή στο αποθηκευτικό μέσον ή στην πλατφόρμα Virtualization την οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

  Αφού εντοπιστεί ο τομέας, το eG Enterprise παρέχει στους διαχειριστές τα κατάλληλα εργαλεία (drill-down) προκειμένου να εντοπιστεί επακριβώς η πραγματική αιτία του προβλήματος, εξασφαλίζοντας έτσι ότι μόνον ο διαχειριστής του συγκεκριμένου τομέα θα απασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό και μάλιστα μόνο με την επίλυσή του. Με άλλα λόγια, διαχωρίζοντας την αιτία του προβλήματος από το αποτέλεσμά του, διασφαλίζουμε ότι ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί πλέον να απασχολείται μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι να σπαταλά το χρόνο του προκειμένου να ανακαλύψει τις αιτίες που τα προκάλεσαν.

  Το eG Enterprise δεν αντικαθιστά άλλα υφιστάμενα εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης της IT υποδομής ενός οργανισμού (π.χ. συστήματα διαχείρισης Δικτύων, συστημάτων ή τερματικών), αλλά τα συμπληρώνει.

  Το eG Enterprise προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από 1ο επίπεδο του προσωπικού υποστήριξης. Ως εκ τούτου, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστο και να μην απαιτεί μεγάλη τεχνική εμπειρία για τη χρήση του.

  Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eginnovations.com/


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Εφαρμογών Virtualization Tools

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr