Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MICROSOFT & MESSAGING---ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  Η Precicom, σαν Microsoft Partner, προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών, βασισμένων στο Microsoft Exchange:


  Εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία περιβάλλοντος Microsoft Exchange: Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες Project Management και εξειδικευμένες υπηρεσίες υλοποίησης έργου, είτε ως σύνολο είτε σαν μια πρόσθετη βοήθεια στο Τμήμα Μηχανοργάνωσής σας.


  Μεταπτώσεις από άλλους Mail Servers ή σε νεότερες εκδόσεις του Microsoft Exchange, προκειμένου να επωφεληθεί η επιχείρησή σας από τις μοναδικές ιδιότητες και δυνατότητες του Microsoft Exchange.


  Διασύνδεση με FAX - λύσεις και υλοποιήσεις για διασυνδεδεμένες υπηρεσίες FAX και eMail, υποστηριζόμενες και διαχειριζόμενες από την πλατφόρμα του Microsoft Outlook.


  Email Security & Virus Protection – Λύσεις για να προστατέψετε τις επενδύσεις σας σε μηχανογραφικές υποδομές και να διατηρήσετε τους χρήστες σας ασφαλείς και παραγωγικούς.


  Remote & Mobile E-Mail Access - Λύσεις και υλοποιήσεις απομακρυσμένης πρόσβασης, ώστε οι χρήστες σας να στέλνουν και να λαμβάνουν τα eMail τους οπουδήποτε και αν αυτοί βρίσκονται.


  Mail Server Backup - για να εξασφαλίσετε μια ολοκληρωμένη, ασφαλή και σε πραγματικό χρόνο αρχειοθέτηση κάθε εισερχόμενης, εξερχόμενης και εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων των emails.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Λύσεις υποδομών δικτύων της Microsoft Λύσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Μηνυμάτων

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr