Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


  Υπάρχουν δυο - τρεις αποδεκτές παράμετροι που μπορεί να λάβει κάποιος υπόψη του για να αξιολογήσει την τεχνολογική υποδομή μιας επιχείρησης :

  1. Οι επιχειρήσεις, όπως είναι σήμερα και όπως φαίνεται ότι θα είναι τα πράγματα στο εγγύς μέλλον έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που ελέγχουν το κόστος και όχι την πραγματική παραγόμενη αξία της υποδομής.
  2. Ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν διαδικασίες που τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν το όφελος μιας νέας τεχνολογίας.
  Σαφώς, υπάρχουν διαβαθμίσεις σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει διαδικασίες και είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά οι περισσότερες είναι σε μια μέση κατάσταση.

  Η εξέλιξη των επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής τους βασίζεται σε μια σημαντική τάση που είναι η διαφοροποίηση του τμήματος πληροφορικής που στο παρελθόν ήταν κέντρο κόστους, μια αναπόφευκτη επένδυση. Σήμερα ο υπεύθυνος του τμήματος πρέπει να αναδείξει την αξία, να δείξει ότι η υποδομή δεν είναι μια "μαύρη τρύπα" δαπανών, αλλά τελικά συμμετέχει στην ανάπτυξη της εταιρείας. Άρα, μιλούμε εν τέλει για μια έξυπνη υποδομή πoυ μπορεί να συσχετιστεί με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις διαδικασίες του οργανισμού στο σύνολό του. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι εξαιρετικά σύνθετη, απαιτεί αλλαγές σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο και οπωσδήποτε δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.

  Η βοήθεια που παρέχει η Precicom στον εκσυγχρονισμό και στην εξέλιξη των υποδομών των επιχειρήσεων είναι να μεταφράσει τις ανάγκες διασύνδεσης της υποδομής με τις επιχειρησιακές λειτουργίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα προϊόντα και στις λύσεις που προτείνει. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα και συγκεκριμένες, ξεκάθαρες λειτουργίες, ώστε να δίνουμε στον πελάτη αυτό που υποσχόμαστε, την ευελιξία στο πλαίσιο των αρχών μιας Προσαρμοζόμενης Επιχείρησης.

  Για το άμεσο μέλλον βλέπουμε, άλλωστε, τρεις άξονες που θα έχουν μεγάλο ρόλο στη λειτουργία της επιχείρησης: Ευελιξία, ασφάλεια και διαθεσιμότητα. Οι άξονες αυτοί καλύπτονται τόσο από τη βασική φιλοσοφία μας όσο και από τα προϊόντα, τις λύσεις και τους υποστηρικτικούς μας μηχανισμούς.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Servers & Storage Κατασκευή Computer Rooms & Data Center Δομημένη Καλωδίωση Λύσεις αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (Γεννήτριες – UPS)

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr