Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ---SERVERS & STORAGE


  Servers

  Ανεξάρτητα από το εάν το μηχανογραφικό σας περιβάλλον αποτελείται από ultra-dense server blades ή stand alone rack mounted και tower servers διαφορετικών κατασκευαστών, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι σύμβουλοί μας θα σας παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
  • Planning and sizing
  • Configuration
  • Deployment
  • Load Balancing
  • Remote Services
  • Monitoring
  • Storage integration
  • Vendor-specific tools and utilities

  Οι μηχανικοί μας είναι επίσης πολύ καλά εκπαιδευμένοι και διαθέτουν την εμπειρία ώστε να σας προσφέρουν και λύσεις συνένωσης πολλαπλών Servers (Server Consolidation) σε μια Virtual Server Farm (Server Virtualization), προσθέτοντας αξία στους στόχους και τις απαιτήσεις τυχόν έργου Server Virtualization, το οποίο θα ενδιέφερε την εταιρεία σας.

  Storages
  Τα εταιρικά δεδομένα είναι αναντίρρητα η καρδιά των σημερινών ψηφιακών επιχειρήσεων. Οι λύσεις Αποθήκευσης Δεδομένων είναι πάντα έργα κορυφαίας προτεραιότητας για τα Μηχανογραφικά Τμήματα των επιχειρήσεων, ακριβώς λόγω του ότι η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η προστασία των εταιρικών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα και την επιτυχία της επιχείρησης.

  Υλοποιώντας ένα Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage) στη μηχανογραφική σας υποδομή, ο ρόλος των Servers γίνεται λιγότερο σημαντικός, καθώς αυτοί δρουν πλέον σαν περιφερειακά συστήματα του Storage.

  Αν και η ανάγκη για την ύπαρξη ενός Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage) είναι πάντα προφανής, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποια είναι η πιο σωστή λύση για την επιχείρηση. Υπάρχει μια πληθώρα από διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, κατάλληλες να καλύψουν τόσο τις συγκεκριμένες ανάγκες, όσο και τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησής σας.

  Ο ρόλος των συμβούλων της εταιρείας μας στο θέμα αυτό είναι να αναλύσουν τη φύση των δεδομένων σας και να κάνουν μια εμπεριστατωμένη καταγραφή και αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών σας αναγκών, ώστε να προτείνουν μια λύση, η οποία να ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας ακριβώς περιβάλλον.

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Hewlett Packard, IBM, EMC2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Servers & Storage Κατασκευή Computer Rooms
  & Data Center
  Δομημένη Καλωδίωση Λύσεις αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (Γεννήτριες – UPS)

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr