Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ---ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOMS & DATA CENTER  Το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρησιακής πληροφορίας φυλάσσεται πλέον σε υπολογιστικά συστήματα. Η άξια των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται καθημερινά στην επιχείρηση σας αποτελούν το βασικό «κεφάλαιο κίνησης» της.

  Οι υποδομές ενός communication room, computer room ή data center που θα στεγάσει το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης σας, πρέπει να εξασφαλίζουν:
  • Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, στατικού ηλεκτρισμού
  • Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος,
  • Σύστημα πυροπροστασίας για πυρανίχνευση και πυρόσβεση υψηλών προδιαγραφών,
  • Σύστημα έλεγχου φυσικής πρόσβασης στο χώρο μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα

  Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μηχανικών της PRECICOM, η επιχείρηση σας μπορεί να διασφαλίσει την λειτουργικότητα της φτιάχνοντας την κατάλληλη υποδομή, σε χώρο που να πληροί ιδανικές συνθήκες λειτουργίας.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Servers & Storage Κατασκευή Computer Rooms
  & Data Center
  Δομημένη Καλωδίωση Λύσεις αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (Γεννήτριες – UPS)

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr