Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ---ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ


  Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) σε ένα δίκτυο.

  Με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα σημερινά δίκτυα επικοινωνιών καλούνται να υποστηρίξουν σύνθετες εφαρμογές οι οποίες θέτουν αυστηρά κριτήρια ποιότητας σε σχέση με την ταχύτητα και την απόκριση. Με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών και Προτύπων, Διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός τέτοιου συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων σε ένα δίκτυο.

  Η PRECICOM, στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διαθέτει τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο και είναι σε θέση να προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

  Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρία μας μελετά τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη και το φυσικό χώρο που διαθέτει, σχεδιάζει το δίκτυο κατά τρόπο που να καλύπτει τις προδιαγραφές, σε λειτουργικότητα, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και επεκτασιμότητα, και χρησιμοποιώντας υλικά από μια μεγάλη γκάμα επωνύμων κατασκευαστών, εγκαθιστά και πιστοποιεί ότι το δίκτυο λειτουργεί συμφωνά με τις προδιαγραφές πριν την παράδοση του έργου στον πελάτη.

  Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να τη χρησιμοποιήσουν μόνο για τη μελέτη και την εκπόνηση σχεδίων, ώστε να εξυπηρετούνται περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης είναι ήδη συμβεβλημένος με εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, από τους οποίους θα απαιτήσει μόνο την εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η Precicom επιβλέπει την υλοποίηση δίνοντας κατευθύνσεις προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι προδιαγραφές και πιστοποιεί την υλοποίηση.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Servers & Storage Κατασκευή Computer Rooms
  & Data Center
  Δομημένη Καλωδίωση Λύσεις αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (Γεννήτριες – UPS)

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr