Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      VIRTUALIZATION


  Αναλυτές και διαχειριστές Data Centers συμφωνούν ότι το virtualization μπορεί να προσφέρει πρωτοφανή οφέλη σχετικά με τη μείωση του κόστους, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των ΙΤ υποδομών.

  Οι λύσεις που προτείνουμε, συνενώνουν και κεντρικοποιούν τους servers και τις εφαρμογές, απλοποιούν τις ΙΤ υποδομές και προσφέρουν εντυπωσιακή μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισής τους. Επιπροσθέτως, βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα των ΙΤ υπηρεσιών, αυξάνουν την απόδοση και τη χρήση των συστημάτων και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών.

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των λύσεων της εταιρείας μας στους ακόλουθους τομείς:
  • Server Virtualization
  • Application Virtualization
  • Desktop Virtualization
  • Network Optimization

  Οι σύμβουλοι και οι μηχανικοί της Precicom είναι εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι από τους κατασκευαστές στην αρχιτεκτονική του virtualization και μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή λύση για την εταιρεία σας. Χρησιμοποιούν εξειδικευμένες και εγκεκριμένες μεθοδολογίες υλοποίησης (Professional Services), οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για πολλά χρόνια σε άλλους οργανισμούς.

  Με τη χρήση των εγκεκριμένων μας μεθοδολογιών (Precicom Professional Services), η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της εταιρείας μας εξετάζει την υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή (κεντρικά συστήματα, τερματικά, δίκτυα,…) και τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας σας, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών Virtualization σε έναν ή περισσότερους τομείς της μηχανογραφικής σας υποδομής θα επετύγχανε τις άμεσες ανάγκες και τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς σας στόχους.

  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μια ανάγκη, οι σύμβουλοί μας προχωρούν στην καταγραφή και τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου (project feasibility), δημιουργούν ένα πλάνο υλοποίησης και ελέγχουν την ορθότητα προσέγγισης της τελικής υλοποίησης με τη διενέργεια μιας πιλοτικής εγκατάστασης (POC / Proof-Of-Concept) προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά 100% η επιτυχής έκβαση του έργου.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Server Virtualization Application Virtualization Desktop Virtualization VDI-in-a-Box Cloud Hosted Services

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr