Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      CLOUD HOSTED SERVICES --- Cloud Hosted Backup as a Service (BUaaS)
     
  Cloud Hosted Backup Cloud Hosted Disaster Recovery Cloud Hosted Customer Infrastructure

   

  Ολοκληρωμένη λύση Backup, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση στα συστήματά σας (Agentless), με δυνατότητα κρυπτογραφημένης (256 AES) και απόλυτα ασφαλούς μεταφοράς και αποθήκευσης των δεδομένων σας και στο Cloud.

  DS-Client Discovery & Configuration: Ο Data-Store Client (DS-Client) είναι το μόνο λογισμικό που εγκαθίσταται στον πελάτη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία discovery, την οποία διαθέτει, μπορούμε να ορίσουμε τα προς backup Αρχεία, Βάσεις Δεδομένων και Λειτουργικά Συστήματα και να καθορίσουμε τις πολιτικές backup που επιθυμούμε.

  Agentless Solution: Δεν απαιτείται η εγκατάσταση agent στα προς backup συστήματα (Desktops, Laptops, Physical and Virtual Machines, Application / Database Servers). Η ενημέρωση του DS-Client με τις νεώτερες εκδόσεις των agents γίνεται αυτόματα από το Data-Center.

  Disk-to-Disk Backup & Restore: Τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται είτε απ’ ευθείας στο Data-Center, είτε να αποθηκεύονται και σε τοπικούς δίσκους (δεν απαιτείται τοπικό Storage).

  Backup & Restore over Internet: Την πρώτη φορά τα δεδομένα στέλνονται στο Data-Center με φυσικό μέσο. Με τη χρήση ακολούθως τεχνολογιών Deduplication, Compression και Bandwidth Optimization μεταφέρονται μόνο οι αλλαγές και η διαδικασία backup είναι έτσι γρήγορη, απόλυτα ασφαλής και εφικτή ακόμα και πάνω από κακές γραμμές ή γραμμές μικρού εύρους.

  Data Integrity & High Availability: Συνεχείς έλεγχοι κατά τη μεταφορά των δεδομένων εξασφαλίζουν την ορθή αποθήκευσή τους, με αυτόματη ενημέρωση (alerting) σε περίπτωση σφάλματος. Η αποθήκευση στο Data-Center γίνεται σε συστήματα Υψηλής Διαθεσιμότητας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να φυλάσσονται επίσης και στο Disaster Recovery Site του Data-Center (2ο Data-Center, επίσης εντός Ελλάδας).

  Encryption & Security: Τα δεδομένα μεταφέρονται στο Data-Center και παραμένουν σε αυτό πάντα κρυπτογραφημένα (έως και 256 AES encryption, FIPS 140-2 certified). Τον Κωδικό Πρόσβασης τον γνωρίζει μόνον ο πελάτης.

  24x7x356 Support: Αν, σε περίπτωση ανάκαμψης από βλάβη (recovery), το restore over Internet των δεδομένων απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται στον πελάτη σε φυσικό μέσον, μέσα σε προσυμφωνημένο χρόνο (SLA). Παρέχονται επίσης πρόσθετες πληροφορίες (Status Report), όπως χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης backup, λίστες αποθηκευμένων δεδομένων, κλπ.

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Cloud Hosted Backup – Service Description

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Server Virtualization Application Virtualization Desktop Virtualization Cloud Hosted Services

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr