Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      CLOUD HOSTED SERVICES --- Cloud Hosted Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
     
  Cloud Hosted Backup Cloud Hosted Disaster Recovery Cloud Hosted Customer Infrastructure

   

  Δημιουργήστε το εταιρικό σας Disaster Recovery site στο Cloud, χωρίς την προμήθεια εξοπλισμού και χρησιμοποιήστε το, όταν το χρειαστείτε, από οπουδήποτε και από οποιοδήποτε τερματικό.


  Project Definition: Καθορισμός του κρίσιμου εξοπλισμού (Servers, Operating Systems, Βάσεις Δεδομένων, αρχεία), ο οποίος απαιτείται να τεθεί σε εφεδρική λειτουργία στο Cloud, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας των αντίστοιχων κεντρικών συστημάτων, καθώς και της διαδικασίας μετάπτωσης σε εφεδρική λειτουργία.

  Disaster Recovery Servers: Οι εφεδρικοί Servers θα είναι Virtual Machines (VMs), υλοποιημένα σε υφιστάμενη αντίστοιχη υποδομή του Data-Center.

  Disaster Recovery Terminals: Τα τερματικά που θα χρησιμοποιηθούν σαν εφεδρικά θα είναι Virtual Desktops, υλοποιημένα σε υποδομή Citrix του Data-Center, την κορυφαία διεθνώς υποδομή για λύσεις Application Virtualization & Remote Access. Μέσω της υποδομής Citrix μπορούμε να έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση στις εφεδρικές εφαρμογές από οπουδήποτε (σπίτι, εφεδρικά γραφεία), μέσω ενσύρματης (WAN) ή ασύρματης (3G Wireless) σύνδεσης και με τη χρήση οποιουδήποτε τερματικού (υφιστάμενο PC, Laptop, Thin-Client, Tablet PC, Mobile, iPAD, iPhone, BlackBerry, …).

  Proof-Of-Concept (POC): Υλοποίηση του Disaster Recovery Site στο Cloud και παράδοσή του στον πελάτη. Καθορισμός της διαδικασίας συνεχούς ενημέρωσης των Δεδομένων και των αναβαθμίσεων των Εφαρμογών και των Λειτουργικών Συστημάτων.

  SLA: Καθορισμός του αριθμού των χρηστών και του χρόνου, εντός του οποίου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς χρήση η εφεδρική Cloud υποδομή.

  • Η χρήση της υπηρεσίας “Cloud Hosted Disaster Recovery” από κοινού με την υπηρεσία “Cloud Hosted Backup”, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για την εξασφάλιση τόσο των κρίσιμων εταιρικών δεδομένων της επιχείρησης, όσο και της απρόσκοπτης λειτουργίας της, ειδικότερα μάλιστα αν ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της επιχείρησης είναι παλαιωμένος, οπότε και η πιθανότητα μιας φυσικής καταστροφής του είναι πολύ μεγαλύτερη.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Server Virtualization Application Virtualization Desktop Virtualization Cloud Hosted Services

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr