Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      CLOUD HOSTED SERVICES ---Cloud Hosted Customer Infrastructure as a Service (CIaaS)
     
  Cloud Hosted Backup Cloud Hosted Disaster Recovery Cloud Hosted Customer Infrastructure

   

  Μεταφέρετε τη Μηχανογραφική σας υποδομή -ως έχει- στο Cloud και χρησιμοποιήστε την από οπουδήποτε, με τη χρήση του Citrix, την κορυφαία διεθνώς πλατφόρμα για ταχύτατη και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση.

  Εξοπλισμός: Δεν απαιτείται αρχικό κόστος για την αγορά Εξοπλισμού και Λογισμικού (Servers, Storages, Backup Devices, Λογισμικό Windows 2003/2008 Server, Λογισμικό Citrix, κλπ). Η ιδανική λύση για επιχειρήσεις με παλαιωμένο εξοπλισμό ή εξοπλισμό εκτός εγγύησης.

  High-Availability: Όλη η υποδομή παρέχεται με διαθεσιμότητα 99,99%. Δεν υπάρχουν συνεπώς down-times στη χρήση της υποδομής, ούτε απαιτούνται πρόσθετα κόστη για εφεδρικά συστήματα, UPS, κλπ.

  Συντήρηση: Όλα τα κόστη για τις ανανεώσεις και αναβαθμίσεις του παρεχόμενου Εξοπλισμού και Λογισμικού εμπεριέχονται στη μηνιαία χρέωση.

  Ασφάλεια: Τόσο τα εταιρικά δεδομένα, όσο και η πρόσβαση σε αυτά είναι απολύτως εξασφαλισμένα από το Data-Center (Redundant Backup / Restore υποδομές, Firewalls υψηλών προδιαγραφών, Encrypted Remote Connections, κλπ).

  Επεκτασιμότητα: Χρειαζόμαστε περισσότερη RAM και CPUs/Cores στον Server (Virtual Machine) ή περισσότερους χρήστες? Μας ενημερώνεται και τα έχετε σύντομα διαθέσιμα, με μια απλή προσαύξηση της μηνιαίας χρέωσης.

  Κεντρικοποίηση: Oι Clients των εταιρικών εφαρμογών (ERP, CRM, eMail, MS Office, κλπ) εγκαθίστανται κεντρικά, στον Citrix Server και όχι στα τερματικά. Πάνω από τη γραμμή επικοινωνίας μεταφέρονται μόνο τα mouse-clicks και οι πληκτρολογήσεις του χρήστη και όχι τα εταιρικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό καθιστά την λύση ταχύτατη και ασφαλέστατη, με αποτέλεσμα τη μείωση τόσο του κόστους των τηλεπικοινωνιών, όσο και του κόστους συντήρησης και υποστήριξης των τερματικών.

  Τερματικά: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα τερματικά (Desktops, Laptops), ως έχουν ή τερματικά τύπου Thin-Client (PCs χωρίς δίσκο), καθώς και όλες σχεδόν οι mobile συσκευές (iPAD, iPhone, Tablet Pcs, κλπ), για πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές τόσο από το σπίτι, όσο και από οποιοδήποτε άλλο σημείο διαθέτει ενσύρματη ή Wireless Internet σύνδεση.

  Οικονομικά: Το κόστος της μηνιαίας χρώσης καταχωρείται σαν εταιρικό έξοδο (OPEX).

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Server Virtualization Application Virtualization Desktop Virtualization Cloud Hosted Services

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr