Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
 
 • virtualization & cloud hosted service
 •  
 • δικτυα δεδομένων
 •  
 • τεχνολογικές υποδομές
 •  
 • ασφάλεια & διαθεσιμότητα δεδομένων
 •  
 • συστήματα διαχείρισης
 •  
 • διαχείριση συστημάτων Microsoft & Messaging
 •  
 • προμήθεια προϊόντων
 •    
     
      VIRTUALIZATION---SERVER VIRTUALIZATION


  Το Server Virtualization είναι σήμερα μια από τις περισσότερο συζητούμενες τεχνολογίες μεταξύ των IT Managers. Είναι μια μέθοδος λειτουργίας πολλαπλών και ανεξάρτητων «εικονικών» (virtual) Λειτουργικών Συστημάτων πάνω σε ένα φυσικό Η/Υ. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των φυσικών τους πόρων, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της επένδυσής τους σε ΙΤ υποδομές. Η πλειονότητα των φυσικών servers απασχολεί συνήθως το 12%-15% της ισχύος τους, ενώ οι servers που χρησιμοποιούνται για να φιλοξενήσουν «εικονικά» (virtual) Λειτουργικά Συστήματα απασχολούν συνήθως το 80% της ισχύος τους. Λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη το γεγονός ότι σε έναν φυσικό server μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότεροι του ενός (συνήθως αρκετοί) «εικονικοί» servers, οι ανάγκες της επιχείρησης για server εξοπλισμό μειώνονται περίπου στο 10% του αρχικά χρησιμοποιούμενου.

  Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του Server Virtualization για τους ακόλουθους δύο συνήθως λόγους:
  • Υψηλή διαθεσιμότητα κάποιων servers (π.χ. Mail Server, WEB Server, κλπ).
  • Ελαχιστοποίηση του κόστους κτήσης και διαχείρισης (TCO – Total Cost of Ownership) του εξοπλισμού τους & μεγιστοποίηση της απόσβεσης της επένδυσής τους (ROI - Return On Investment). Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον σήμερα ότι η αγορά ενός ακόμα φυσικού server δεν είναι κάτι οικονομικά αποδοτικό.

  Το ερώτημα το οποίο τίθεται συνήθως εδώ είναι το πόσο θα στοιχίσει αυτό (η μετατροπή δηλαδή των υφιστάμενων servers σε ανάλογους «εικονικούς» και η συνένωσή τους σε μικρότερο αριθμό φυσικών servers) και τι επίπτωση μπορεί να έχει η διαδικασία της μετάβασης από το ένα περιβάλλον στο άλλο στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης;

  Οι σύμβουλοι της Precicom θα σας βοηθήσουν στο σημείο αυτό τόσο με τη διενέργεια μελέτης προϋπολογιστικής κοστολόγησης του έργου, όσο και με τη λεπτομερή επεξήγηση των απαιτούμενων για την υλοποίηση του έργου διαδικασιών.

  Επιπροσθέτως, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του προσφερόμενου λογισμικού στα γραφεία σας, καθώς και για την εγκατάστασή του στους χώρους σας, ακόμα και σε «δανεικό» εξοπλισμό της εταιρείας μας, προκειμένου να μεταφέρουμε σε «εικονικό» (virtual) περιβάλλον μερικούς από τους servers σας, ώστε να διαπιστώσετε πόσο εύκολο αλλά και πόσο αποτελεσματικό είναι το Server Virtualization.

  ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Citrix XenServer, Microsoft HyperV

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  b Server Virtualization b Application Virtualization b Desktop Virtualization b VDI-in-a-Box b Cloud Hosted Services

  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr