Εταιρικό Προφίλ
Προϊόντα και Λύσεις
Τεχνική Υποστήριξη
References
Nέα
   
   
    ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΗ PRECICOM ABEE, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 από ομάδα επαγγελματιών με μακροχρόνια εξειδίκευση στο χώρο της Πληροφορικής.

Ξεκινώντας αρχικά ως αντιπρόσωπος της Αμερικάνικης εταιρείας WANG Laboratories (κατασκευαστής minicomputer και λύσεων Office Automation), μετεξελίχθηκε σταδιακά σε εταιρεία παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προϊόντα και λύσεις virtualization and access management της εταιρείας Citrix, της οποίας είναι Gold Partner από το 2006.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της η PRECICOM, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς για διασφάλιση της ποιότητος των παρεχομένων υπηρεσιών, πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000.

Σταθμοί στην ιστορία της PRECICOM υπήρξαν η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας (Partner Agreement) με τους κυριότερους Οίκους Πληροφορικής (Cisco, Microsoft, Hewlett Packard, IBM, Citrix, Symantec, EMC2, Blue Coat, EG Innovation) με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και υψηλής ποιότητος υπηρεσίες στους πελάτες της.

Επιχειρηματικός στόχος της ΡRECICOM είναι η παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς του χώρου της Πληροφορικής και η σταδιακή επέκτασή της σε άλλους παρόμοιους τομείς, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, ετσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά τόσο στις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες των Πληροφορικών Συστημάτων των πελατών της.

Η PRECICOM, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις της τεχνολογίας προσφέρει ευρύ φάσμα λύσεων με προϊόντα και υπηρεσίες όπως :

 • Υλοποίηση λύσεων Citrix Access Infrastructure.
 • Υλοποίηση λύσεων Server Virtualization.
 • Cloud Hosted Services: Cloud Backup / Cloud Disaster Recovery / Cloud Customer Infrastructure
 • Εμπορία Υπολογιστικών Συστημάτων, Περιφερειακών & Αναλωσίμων.
 • Μελέτη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.
 • Λύσεις για την βελτιστοποίηση, επιτάχυνση και καταμερισμού φορτίων σε ευρυζωνικα δίκτυα.
 • Μελέτη και υλοποίηση Δομημένης Καλωδίωσης και Computer Room.
 • Απομακρυσμένη (Remote) Διαχείριση δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.
 • Μελέτη, Εγκατάσταση & Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας δικτύων (Security).
 • Μελέτη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων (Data Storage).
 • Μελέτη, Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Μηνυμάτων (Email, Fax, κλπ).
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Έργων Πληροφορικής.


   
  PRECICOM AEBE --- Αγ. Παρασκευής 121, 152 34 Χαλάνδρι --- Τηλ.: 210 68 16 160 (12 Γραμμές) - E-Mail: info@precicom.gr